Leo je superplitki tuš od umjetnog mermera.
Umjetni mermer
80x80 cm
Polukružni