Piccolo je umivaonik od umjetnog mermera.
Umjetni mermer
40x20 cm
Umivaonik