Politika privatnosti

Zaštita osobnih podataka - Privacy policy

POLITIKA PRIVATNOSTI

Između korisnika (posjetioca/klijenata) web stranice i HidraStil.ba

Glavna HidraStil.ba web stranica je sastavljena od različitih web stranica (pod-stranica) kojima upravlja HidraStil.ba. Omogućavamo razmjenu informacija i interakciju putem različitih formi, a korištenje od strane korisnika bazira se na prihvatanju, bez modifikacije, Politike privatnosti koja je predstavljena ovdje.

Ovo je originalna verzija, do sada nije bilo izmjena. HidraStil.ba želi biti apsolutno transparentna u vezi Vaše privatnosti tokom posjete.

INFORMACIJE KOJE PRIKUPLJAMO

Informacije koje prikupljamo služe su u svrhu pružanja boljih usluga našim korisnicima, počevši od osnovnih stvari kao što je prepoznatljivost jezika Vašeg web preglednika (Mozilla Firefox, Google Chrome i slično), IP adrese i slično, pa do kompleksnijih informacija koje ostavljate putem kontakt formi, i drugih formi.

NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA

Vaše personalne podatke ili podatke Vaše firme prikupljamo putem kontakt formi, formi specifičnih upitnika ili formi za ponude. To su forme koje Vi svojevoljno ispunjavate kako bi ste dobili povratne informacije nazad od HidraStil.ba, ili kako bi ste nam uputili komentar bez zahtjeva za povratnim informacijama.

Informacije koje dobijemo putem Vašeg pristupnog uređaja uključuju IP (Internet Protokol) adresu, kolačiće, operativni sistem, software, tj. vrstu web preglednika i software koji specifični pristupni uređaj, kompjuter, ili pametni telefon koristi.

LOKALNO SKLADIŠTENJE INFORMACIJA

Informacije se prikupljaju i čuvaju lokalno na uređaju pomoću mehanizama kao što su skladištenje u web pregledniku i keširanje podataka aplikacije.

KORIŠTENJE PRIKUPLJENIH PODATAKA

Podatke koje prikupljamo tokom Vaše posjete HidraStil.ba koristimo kako bi Vam ispravno odgovorili na upite, komentare, zahtjeve za ponudama i narudžbama, te kako bi učinili sve potrebno da Vaše iskustvo sa HidraStil.ba bude jednostavno, bez zastoja i grešaka, te da nam te informacije pomognu da poboljšamo korištenje naših usluga.

Kada nam se obratite za pomoć, na primjer, mi vodimo evidenciju o Vašim podacima kako bi Vas kontaktirali i pomogli u iznalaženju odgovora za upit koji ste postavili.

Ono što možemo raditi je da kombiniramo Vaše osobne podatke zajedno sa korisničkim imenima za HidraStil.ba usluge i Centra za podršku korisnicima. Server, tj. kompjuter koji obrađuje podatke koje šaljete ne mora biti u zemlji iz koje vršite konekciju sa HidraStil.ba, tj. može biti u inostranstvu.

Kolačići se mogu isključiti u web pregledniku, ali u tom slučaju ne možemo garantovati da će sve usluge pravilno raditi i da će te svim uslugama imati adekvatan pristup.

PRISTUP I AŽURIRANJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Prilikom korištenja nekih od naših usluga pružit ćemo Vam uvid i prustup Vašim ličnim podacima. Ako Vaše informacije nisu ažurirane omogućit ćemo Vam način da ažurirate ili obrišete vlastite informacije, ukoliko ne moramo zadržati te informacije za standardne poslovne ili pravne svrhe. Nakon ažuriranja Vaših osobnih podataka, možemo tražiti da potvrdite svoj identitet.

Možemo odbiti zahtjeve koji se ponavljaju bez razloga, ili za koje je potreban izniman tehnički resurs, koji predstavljaju rizik za druge korisnike i slično.

Vaše osobne informacije ne dijelimo sa kompanijama i organizacijama izvan HidraStil.ba, a uz Vaš pristanak možemo podijeliti te informacije, ili treća lica uputiti prema Vama za dobijanje informacija direktno od Vas.

SIGURNOST INFORMACIJA

Naši serveri koriste komercijalne SSL certifikate i prilikom pristupa korisničkoj (administrativnoj) Cpaneli pristupate enkriptovanoj, zaštićenoj, vezi između servera i web browser-a (web preglednika).

IZMJENA POLITIKE PRIVATNOSI

Ukoliko napravimo bilo kakvu promjenu u našoj Politici privatnosti bit će te obavješteni, a prethodna verzija Politike privatnosti će biti zadržana i arhivirana.


KONTAKT – info@HidraStil.ba

© HidraStil.ba 2023. Sva prava zadržana.