Garancija i uputstva za čišćenje i održavanje

Garancija i uslovi kupovine za sve naše proizvode

Uslovi garancije

 • Prije montaže, odnosno upotrebe proizvoda, pažljivo proučiti priloženo uputstvo za montažu i garantni list uz kupljeni proizvod.
 • Garancija za tuš kabine i paravane je jedna godina od dana kupovine.
 • Proizvođač garantuje kvalitet i funkcionalnost proizvoda ukoliko se kupac pridržava priloženih uputstva: montaže, održavanja i čišćenja proizvoda.
 • Proizvođač se obavezuje da će u garantnom roku od 45 dana otkloniti sve greške i nedostatke na proizvodu ukoliko su one nastale njegovom krivicom.
 • Kabinu je ipak prije ugradnje potrebno pregledati, a ukoliko se uoče ili se posumnja na površinska oštećenja, zaštitnu foliju je potrebno ukloniti, djelimično ili u cijelosti. Reklamacije vezane za oštećenja površine neće se priznati nakon ugradnje kabine.

Garancija ne važi

 • Garancija ne vrijedi ako je vidljiv prepravak datuma na garantnom listu.
 • Garancija ne vrijedi za proizvode koji su oštećeni zbog neadekvatne manipulacije, montaže ili transporta.
 • Garancija ne vrijedi za oštećene elemente ako se oštećenje otkrije nakon obavljene instalacije i ugradnje proizvoda.
 • Garancija se ne odnosi na kvarove kao posljedica elementarnih nepogoda ili bilo kojih drugih događaja koji ne podrazumijevaju redovnu upotrebu proizvoda.
 • Proizvođač ne snosi odgovornost za eventualne povrede ili materijalmu štetu koja je nastala kao posljedica nepoštovanja propisa i uputa za postavljanje instalacija koje su priložene uz proizvod.
 • Garancija ne obuhvaća redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom.
 • Troškove zamjene ili popravka proizvoda koje ne obuhvaća ili se ne priznaje ovim jamstvom snosi kupac.

Čišćenje i održavanje tuš kabina

 • Ukoliko tuš kabinu održavate redovito, razmjerno jednostavno ćete ukloniti nečistoće i osnovnim sredstvima za čišćenje (voda, prirodna sredstva za čišćenje). Pored redovnog čišćenja stakla, preporučujemo čišćenje stakla sredstvom za skidanje kamenca (ukoliko to radite redovito, bit će dovoljan i ocat s vodom).Ukoliko vaša tuš kabina ima točkiće za otvaranje vrata, svakih 6 mjeseci možete ih podmazati. Aluminijumski profili, posebno kromirani, čiste se pomoću vode i blagog, neabrazivnog deterdženta.
 • Prilikom čišćenja i odžavanja kade potrebno je voditi računa o sljedećem:
  • Za čišćenje kada koristiti samo tečna sredstva, sredstva za održavanje plastičnih materija, blage rastvore kiselina, rastvoren deterdžent za ručno pranje itd.
  • Za čišćenje i održavanje kabina ne upotrebljavati abrazivna sredstva. Abrazivna sredstva, svojim dejstvom, tokom duže upotrebe mogu dovesti do gubljenja sjaja stakla i profila.
  • Kod mehaničkog oštećenja kabine konsultovati proizvođača

Garantni list tuš kabine i paravani

Uslovi garancije

 • Prije montaže, odnosno upotrebe proizvoda, pažljivo proučiti priloženo uputstvo i garantni list uz kupljeni proizvod.
 • Garantni rok teče od dana prodaje proizvoda.
 • Za proizvod upisan u ovom garancijskom listu proizvođač daje garanciju od 10 godina.
 • Proizvođač garantuje kvalitet i funkcionalnost proizvoda ukoliko se kupac pridržava priloženih uputstava montaže, održavanja i čišćenja proizvoda.
 • Kod reklamacije upisati svoju adresu i garantni list poslati prodavcu koji ga po potrebi šalje proizvođaču.
 • Proizvođač se obavezuje da će u garantnom roku od 45 dana otkloniti sve greške i nedostatke na proizvodu ukoliko su one nastale njegovom krivicom. Napomena: U koliko je oštećenje nastalo pri ugradnji kade ili nakon toga, saniranje oštećenja (u koliko je moguća sanacija) snosi kupac.

 

Garancija ne važi

 • Bez garantnog lista i računa o kupovini, a garantni list mora da sadrži: adresu kupca, datum kupovine, tačan naziv proizvoda, potpis prodavca i pečat trgovine kod koje je proizvod kupljen.
 • Za greške koje su nastale usljed nestručne montaže, nepravilne upotrebe i nekvalitetnog čišćenja i održavanja proizvoda.
 • Ako su podaci na garantnom listu prepravljani. Napomena:
 • Proizvođač se obavezuje da će u narednih 5 godina od isteka garancije obezbijediti servis i rezervne dijelove.
 • Troškovi zamjene ili popravke idu na teret kupca U koliko se ustanovi da je garantni list nevažeći, proizvođač se ne obavezuje da sanira oštećenja ili da zamijeni kadu novom.

 

Čišćenje i održavanje kupaonih kada

Čišćenje i održavanje kada izrađenih od sanitarnog akrila vrlo je jednostavno i lagano. Potpuno glatka površina kade onemogućava skupljanje nečistoća.

Prilikom čišćenja i odžavanja kade potrebno je voditi računa o sljedećem:

 • Za čišćenje kada koristiti samo tečna sredstva, sredstva za održavanje plastičnih materija, blage rastvore kiselina, rastvoren deterdžent za ručno pranje itd.
 • Za čišćenje i održavanje kada ne upotrebljavati abrazivna sredstva. Abrazivna sredstva, svojim dejstvom, tokom duže upotrebe mogu dovesti do gubljenja sjaja kade.
 • Kade izrađene od sanitarnog akrila mogu se po potrebi polirati sredstvima za poliranje auta (auto politurama). Za poliranje upotrebljavamo pamučnu krpu ili polirnu vatu.
 • Kod mehaničkog oštećenja kade konsultovati proizvođača.

Garantni list kupaonih kada

Uslovi garancije

 • Prije ugradnje, odnosno upotrebe proizvoda, pažljivo proučiti priloženo uputstvo i garantni list uz kupljeni proizvod.
 • Garantni rok teče od dana prodaje proizvoda.
 • Za proizvod upisan u ovom garancijskom listu proizvođač daje garanciju od 2 godina.
 • Proizvođač garantuje kvalitet i funkcionalnost proizvoda ukoliko se kupac pridržava priloženih uputstava montaže, održavanja i čišćenja proizvoda.
 • Kod reklamacije upisati svoju adresu i garantni list poslati prodavcu koji ga po potrebi šalje proizvođaču.
 • Proizvođač se obavezuje da će u garantnom roku od 45 dana otkloniti sve greške i nedostatke na proizvodu ukoliko su one nastale njegovom krivicom.
 • Napomena: U koliko je oštećenje nastalo pri ugradnji proizvoda ili nakon toga, saniranje oštećenja (u koliko je moguća sanacija) snosi kupac.

 

Garancija ne važi

 • Bez garantnog lista i računa o kupovini, a garantni list mora da sadrži: adresu kupca, datum kupovine, tačan naziv proizvoda, potpis prodavca i pečat trgovine kod koje je proizvod kupljen.
 • Za greške koje su nastale usljed nestručne montaže, nepravilne upotrebe i nekvalitetnog čišćenja i održavanja proizvoda.
 • Ako su podaci na garantnom listu prepravljani. Napomena:
 • Proizvođač se obavezuje da će u narednih 5 godina od isteka garancije obezbijediti servis i rezervne dijelove.
 • Troškovi zamjene ili popravke idu na teret kupca U koliko se ustanovi da je garantni list nevažeći, proizvođač se ne obavezuje da sanira oštećenja ili da zamijeni proizvod novim.

 

Čišćenje i održavanje proizvoda od livenog mermera

Čišćenje i održavanje proizvoda izrađenih od livenog mermera vrlo je jednostavno i lagano. Potpuno glatka površina proizvoda onemogućava skupljanje nečistoća. Prilikom čišćenja i odžavanja proizvoda potrebno je voditi računa o sljedećem:

 • Za čišćenje proizvoda koristiti samo tečna sredstva, sredstva za održavanje plastičnih materija, blage rastvore kiselina, rastvoren deterdžent za ručno pranje itd.
 • Za čišćenje i održavanje proizvoda ne upotrebljavati abrazivna sredstva. Abrazivna sredstva dejstvuju na nečistoću dvostruko: prvo, jake oksidacione komponente nagrizaju nečistoće a zatim sitnom granulaciom pijeska dolazi usljed trenja do otklanjanja nečistoće. Abrazivna sredstva, svojim dejstvom, tokom duže upotrebe mogu dovesti do postepenog gubljenja sjaja proizvoda.
 • Proizvodi izrađeni od livnog mermera mogu se po potrebi polirati sredstvima za poliranje auta (auto politurama). Za poliranje upotrebljavamo pamučnu krpu ili polirnu vatu.
 • Kod mehaničkog oštećenja proizvoda konsultovati proizvođača.

Garantni list liveni mermer