Hidra Stil u okviru projekta EU4Business Recovery

Hidra Stil u sklopu projekta HelpDesk for business entities koji se sprovodi od strane Privredne komore Brčko distrikta BiH

 

Projekat podržan od strane Evropske Unije i Vlade SR Njemačke u okviru projekta EU4Business Recovery

Oznake:
ㅤㅤㅤㅤ
Anketa korisnika